=> Bấm vào đây để trở lại phiên bản cũ.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Bình

Cơ quan quản lý và phát triển: Sở Thông Tin và Truyền Thông

Địa chỉ: Số 431, Phố Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3732.047; Fax: (0227) 3743.787

mạng văn phòng điện tử liên thông
thông báo
       Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng Chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai đăng ký dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước
Xem chi tiết     tại đây