=> Bấm vào đây để trở lại phiên bản cũ.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Bình

Cơ quan quản lý và phát triển: Sở Thông Tin và Truyền Thông

Địa chỉ: Số 431, Phố Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3732.047; Fax: (0227) 3743.787

mạng văn phòng điện tử liên thông
thông báo
 Hướng dẫn đăng ký chứng thư số triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1162/UBND-KT ngày 29/3/2019 về triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, Thành phố, các đơn vị có  liên quan rà soát đối với các đối tượng là: chủ tài khoản, kế toán trưởng và những người được ủy quyền đã được đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, nếu chưa được cấp chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu chính phủ cho tổ chức và cá nhân thì đăng ký thông tin (theo các mẫu gửi kèm) và thực hiện tổng hợp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/4/2019 để được cấp chứng thư số chuyên dùng phục vụ ký số trên hệ thống dịch vụ công của Kho bạc nhà nước. SĐT liên hệ: 0227.3743596
Trân trọng!
Mẫu đăng ký xem chi tiết tại đây