=> Bấm vào đây để trở lại phiên bản cũ.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Bình

Cơ quan quản lý và phát triển: Sở Thông Tin và Truyền Thông

Địa chỉ: Số 431, Phố Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3732.047; Fax: (0227) 3743.787

mạng văn phòng điện tử liên thông
thông báo
THÔNG BÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU CỦA TỈNH 
Thực hiện kế hoạch bảo trì định kỳ các hệ thống dùng chung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Ban quản trị TTTHDL xin thông báo lịch bảo trì như sau:
Thời gian: từ 20h00 ngày 19/10/2019 đến 08h00 ngày 20/10/2019.
Trong thời gian bảo trì có thể sẽ làm gián đoạn kết nối các hệ thống dùng chung của tỉnh gồm: Cổng thông tin điện tử, Mạng văn phòng điện tử liên thông, Thư điện tử... Chúng tôi xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết, chủ động trong công việc. Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tâm CNTT và Truyền thông (0227. 3732.047)